Valmennus

Tarjoan hyväksymis- ja omistautumisvalmennusta sekä työelämän tarpeisiin, kouluille että yksityishenkilöille. Valmennus on käytännönläheistä ja opitut taidot ovat yleistettävissä kaikille elämänalueille.

Työskentely tähtää psykologisen joustavuuden ja siten henkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen. Valmennuksessa opetellaan matriisityökalun käyttöä. Matriisi on menetelmä, joka näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta (tai ehkäpä juuri siksi) tarjoaa hyvin monipuolisen ja tehokkaan tavan päästä nopeasti käsiksi tärkeisiin teemoihin ilman pitkää teoriaopetusta. Työskentely on visuaalista ja yhteistoiminnallista ja osallistujat voivat ottaa matriisin omaan käyttöönsä heti valmennuksen yhteydessä.

Psykologisella joustavuudella tarkoitetaan kykyä tunnistaa ja nimetä omia sisäisiä kokemuksiaan, harkita tekojaan ja toimia tavoitteidensa mukaan, vaikka sisällä myllertäisikin. Psykologista joustavuutta voi lisätä harjoittelemalla huomaamista ja hyväksyntää sekä pohtimalla, mistä asioista oma hyvä elämä rakentuu. Näistä hyvän elämän rakennuspalikoista voi johtaa konkreettisia tekoja, joita voi alkaa toteuttaa välittömästi. Harjoitellaan ottamaan paljon pieniä askeleita itselle tärkeisiin suuntiin ja huomaamaan ne hetket, jolloin emme toimi omien tavoitteidemme mukaisesti.

Psykologisen joustavuuden hyödyistä on paljon tutkimusnäyttöä. Sen vahvistaminen auttaa yksilöä etenemään kohti omia arvoja ja tavoitteitaan ja elämään siten rikkaampaa ja merkityksellisempää elämää. Taustalla on kaksi mekanismia: psyykkisen kuormituksen vähentyminen ja parempi kyky huomata ja hyödyntää erilaisia mahdollisuuksia. 

Valmennuksia on mahdollista muokata toiveidesi, tarpeidesi ja ikäryhmän mukaan. Niiden kesto vaihtelee tyypillisesti muutamasta tunnista kolmeen puolen päivän kokonaisuuteen. Valmennukseen voi osallistua yksin tai ryhmissä ja se on mahdollista toteuttaa myös etäyhteyden avulla. Ota yhteyttä ja mietitään, miten voisin parhaiten olla avuksi juuri sinulle tai työyhteisöllesi!

Esimerkkejä valmennussisällöistä:

Aikaansaava ihminen
Määrittele keskeiset elämääsi ohjaavat asiat.
Luo konkreettisia toimintasuunnitelmia, joissa on asioita joita voit tehdä heti, jonkin ajan kuluttua ja myöhemmin elämässä.
Opi huomaamaan, viekö toimintasi sinua kohti vai poispäin tavoitteistasi.
Opi huomaamaan toiminnan esteet.
Opi korjaamaan lempeästi kurssia takaisin kohti tavoitteitasi.

Toimiva yhteisö / tiimi
Etsitään yhdessä merkitys ja tavoitteet yhteisön olemassaololle.
Pohditaan, millä erilaisilla tavoilla yhteisön jäsenet voivat edistää yhteisiä tavoitteita.
Opitaan tunnistamaan toimivan käyttäytymisen esteiksi nousevia asioita.
Luodaan selkeitä toimintamalleja. Sovitaan seurannasta.

Sosiaalis-emotionaalisesti taitava ihminen
Opetellaan tunnistamaan omia sisäisiä kokemuksia, ulkomaailman tilanteita sekä näiden vaikutuksia omaan käyttäytymiseen.
Opetellaan tarkastelemaan oman toiminnan seurauksia: viekö tämä teko minua kohti tavoitteitani vai poispäin niistä?
Opetellaan tarkastelemaan oman käyttäytymisen vaikutusta toisiin ihmisiin.
Harjoitellaan tunnistamaan syy-seuraussuhteita.
Huomataan lempeästi, miten toimimaton käyttäytyminen on yleensä pyrkimys ratkaista ongelmia, ei aiheuttaa lisää niitä.
Mietitään toimivia tapoja ratkaista hankalia tilanteita ja kulkea kohti omia tavoitteita.

”Huomenna sitten”; eroon vitkastelusta (prokrastinaatio)
Keskitytään erityisesti tekemättömiin asioihin ja niitä koskeviin tavoitteisiin.
Käydään läpi vitkasteluun liittyviä tyypillisiä tilanteita ja sisäisiä kokemuksia.
Tunnistetaan vitkasteluun liittyviä tapahtumaketjuja: mitä tapahtuu ennen vitkastelua, sen aikana ja sen jälkeen.
Harjoitellaan huomaamaan, viekö oma toiminta kohti vai poispäin omista tavoitteista.
Tehdään konkreettisia toimintasuunnitelmia.

Lista tutkimuksista koskien hyväksymis- ja omistautumisvalmennuksen hyötyjä työelämässä.

Ota yhteyttä

Top